Živimo v svetu, ki temelji na mineralih. Rečeno je bilo, da “če se ne da pridelati, je treba izkopati”. Skoraj vse kar vsakodnevno uporabljamo, je izdelano iz Zemljinih mineralnih virov. Mineralne surovine nam zagotavljajo naše osnovne potrebe – energijo, infrastrukturo, transport, tehnologijo in drugo.

Znotraj EGS se s to temo ukvarja Strokovna skupina za vire mineralnih surovin.

V zadnjih desetletjih so bili izvedeni številni evropski in regionalni projekti za obravnavo vprašanj, povezanih z mineralnimi viri. Program GeoERA je bistveno povečal znanje o mineralnih virih.

GeoERA projekti:

 • MINTELL4EU (Evropski informacijski center za mineralne surovine)
 • FRAME (Ocena in napoved evropskih potreb po strateških mineralnih surovinah)
 • MINDeSEA (Mineralna nahajališča na morskem dnu evropskih morij: metalogeneza in geološki potencial za strateške in kritične mineralne surovine)
 • EuroLithos (Viri okrasnega kamna v Evropi)

Drugi projekti o virih mineralnih surovin

 • RESEERVE (Mineralni potencial južne in jugovzhodne Evrope)
 • ORAMA (Optimizacija zbiranja podatkov za primarne in sekundarne mineralne surovine)
 • SCRREEN in SCRREEN 2 (Rešitve, povezane s kritičnimi mineralnimi surovinami – Evropska strokovna mreža)
 • Minerals4EU (Inteligentna mreža mineralnih surovin za Evropo)
 • EURare (Razvoj trajnostne sheme za izkoriščanje evropskih rudišč redkih zemlj)
 • ProSUM (Iskanje sekundarnih mineralnih surovin v urbanih okoljih in rudarskih odpadkih)
 • ProMine ( Izdelki iz nanodelcev iz novih mineralnih virov v Evropi)
 • MICA (Analiza zmogljivosti obveščanja o mineralih surovinah)
 • Geo-Cradle ( Usklajevanje in povezovanje najsodobnejših dejavnosti opazovanja Zemlje v regijah severne Afrike, Bližnjega vzhoda in Balkana ter vzpostavljanje povezav s pobudami, povezanimi z GEO, v smeri GEOSS)