Žijeme ve světě založeném na minerálech. Říká se, že „když to nejde vypěstovat, musí se to vytěžit“. Prakticky vše, co denně používáme, je vyrobeno z nerostných surovin Země. Nerostné suroviny nám zajišťují základní potřeby: energii, infrastrukturu, dopravu, technologie a mnoho dalšího.

V rámci EGS se tímto tématem zabývá odborná skupina pro nerostné suroviny.

V posledních desetiletích bylo realizováno několik evropských a regionálních projektů zaměřených na řešení problematiky nerostných surovin. GeoERA podstatně rozšířila znalosti o nerostných zdrojích.

Projekty GeoERA:

 • MINTELL4EU (Informační síť o nerostných surovinách pro Evropu)
 • FRAME (Prognózování a hodnocení strategických potřeb surovin v Evropě)
 • MINDeSEA (Ložiska nerostných surovin na evropském mořském dně: metalogeneze a geologický potenciál pro strategické a kritické suroviny)
 • EuroLithos (Evropské zdroje dekoračního kamene)

Ostatní projekty týkající se nerostných zdrojů

 • RESEERVE (Nerostný potenciál regionu východní a jihovýchodní Evropy)
 • ORAMA (Optimalizace sběru dat o primárních a druhotných surovinách)
 • SCRREEN a SCRREEN 2 (Řešení pro kritické suroviny – evropská síť odborníků)
 • Minerals4EU (Evropská informační síť o nerostných surovinách)
 • EURare (Vývoj plánu pro udržitelné využívání evropských ložisek vzácných zemin)
 • ProSUM (Vyhledávání druhotných surovin v městských dolech a důlních odpadech)
 • ProMine (Výrobky z nanočástic z nových nerostných zdrojů v Evropě)
 • MICA (Analýza kapacity informační sítě o nerostných surovinách)

Geo-Cradle (Koordinace a integrace nejmodernějších aktivit v oblasti pozorování Země v regionech severní Afriky, Blízkého východu a Balkánu a rozvoj vazeb na iniciativy související s GEO s ohledem na GEOSS).