Lokalizace (potenciálních) evropských zdrojů nerostných surovin je předmětem rostoucího zájmu tvůrců politik i dalších zúčastněných stran, neboť potřeba surovin v rámci cíle ekologické transformace Evropy roste a hledá se způsob, jak snížit závislost na dodávkách těchto surovin ze třetích zemí. Zájem sahá od kovů a specifických prvků např. pro baterie až po kamenivo pro pobřežní energetické ostrovy a přírodní okrasné kameny pro udržitelné stavební projekty.

Spolupráce více než 30 geologických služeb a dalších poskytovatelů dat z celé Evropy v rámci projektu MINTELL4EU programu GeoERA byla úspěšná při shromažďování nových a aktualizaci stávajících údajů o surovinách.

Elektronická ročenka nerostných surovin, vytvořená v rámci projektu Minerals4EU, byla aktualizována na základě souhrnných údajů o jednotlivých zemích, které byly shromážděny od mnoha evropských správců dat:

  • Produkce podle zemí a komodit (2014-2019), nyní za období 2004-2019
  • Obchod (dovoz a vývoz) podle zemí a komodit (2014-2018), nyní za období 2004-2018
  • Zdroje podle zemí a komodit od roku 2019
  • Rezervace podle zemí a produktů od roku 2019
  • Údaje o průzkumu podle zemí s rokem 2019 jako referenčním rokem

Údaje o existujících a uzavřených ložiscích nerostných surovin a dolech (a otevřených lomech), známé jako soupis nerostných surovin, byly aktualizovány a geograficky rozšířeny o sedm nových zemí, z nichž některé (oblast západního Balkánu) byly získány ve spolupráci s projektem RESEERVE.

Databáze M4EU, vytvořená v rámci projektu Minerals4EU, byla aktualizována na MIN4EU a nyní zahrnuje jak elektronickou ročenku nerostných surovin, tak soupis nerostných surovin. Kromě toho byla aktualizována struktura databáze a byly přidány, aktualizovány a rozšířeny seznamy kódů, aby se zvýšila úroveň harmonizace a zajistil soulad údajů s INSPIRE. Data lze volně stahovat a používat podle licenčních pravidel popsaných v metadatech.

 

Byla také vytvořena mapa turistických dolů v Evropě, kde se dříve těžily suroviny, a zájemci tak mohou získat informace před plánováním cesty do těchto historických dolů.

Kromě toho byla provedena pilotní studie, v níž byl systém UNFC testován s různými vstupními surovinami v místním, regionálním nebo celostátním měřítku. Byly také vypracovány dvě zprávy popisující testovací případy, jakož i získané zkušenosti a doporučení vycházející z testovacích případů, spolu s mapou znázorňující umístění testovacích případů.

Shromážděné údaje jsou sdíleny s informačním systémem o surovinách (RMIS) Společného výzkumného střediska (JRC) v Ispře a v budoucnu se plánuje jejich sdílení se systémem EPOS.

Složku projektu naleznete zde.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Lisbeth Flindt Jørgensen, Geologická služba Dánska a Grónska (GEUS).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

Prohlížeč map s výsledky Mintell4EU

Výsledky projektu Mintell4EU si můžete prohlédnout a konzultovat prostřednictvím tohoto prohlížeče.

Otevřít mapu na nové kartě.